O plaxio

Para unha explicación eficaz do plaxio remitímonos a https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/FAQ/Plagio.html

Se a páxina estivera caída temos o contido no drive, en plaxio/plagio.odt

Xogo

  1. Por parellas (menos un ou dous que serán os meus asistentes)

  2. Damos tempo para que lean o FAQ do plaxio

  3. Concurso de preguntas sobre o plaxio. Rebote se a parella non acerta.