1. T.O. Trazos Comúns

Teatro Oriental

Paralelismo do T.O. con fenómenos europeos

O teatro oriental ten certas características en común que o distinguen claramente do teatro occidental posrenacentista. Ou  sexa do teatro convencional europeo. 

As novas tendencias en teatro do século XX -Stanislawski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, Brecht, Barba- non poderían existir de non ter sido pola influencia do teatro oriental.

O xiro performativo do teatro na posmodernidade igualmente é debedor do teatro oriental. O teatro oriental é presentacional, non é re-presentacional. O artista non pretende realizar unha a copia mimética do mundo físico, senón presentar un acontecemento.

Agamenón, de Esquilo, ao xeito Kathakali, por Arianne Mnouchkine (ensaios)

Danza contemporánea e influencia do teatro oriental

Ruth St. Denis

Mary Wigman, Witch Dance

Ruth St. Denis and Edna Malone in Siamese Ballet. (1918)

Martha Graham

Vangarda teatral e influencia do T.O.

1931: Antonin Artaud Sees Balinese Theatre at the Paris Colonial Exposition

Sergei Eisenstein, Mei Lanfang, Tretjakov, Pengchun and Meyerhold à Moscou en 1935

Eisenstein e Mei Lanfang (caracterizado)

Gordon Craig e Mei Lanfang

Trazos característicos do T.O.

O universo común do T.O.

Do mesmo xeito que existe o universo común do teatro occidental, que se reflicte no tópico que di que "o teatro é unha linguaxe universal", existe tamén o universo común do teatro oriental. Aínda que o devandito tópico é mentira, porque o público so acepta o teatro que pode entender (e por tanto non acepta o teatro noutro idioma que non sexa o seu, a excepción do público dos Festivais Internacionais, e mesmo así, non sempre), si que é certo que existe un universo occidental común conformado por Shakespeare e Moliere, Stanilaswki e Brecht, A commedia dell´arte e o teatro grego. Da mesma maneira imos ver que tamén existen trazos comúns no teatro oriental:

Budismo e performance no T.O. 


O teatro Kabuki e o Noh, o teatro chinés, o vietnamita, o balinés, o Indio, etc. so se poden entender desde eses presupostos culturais.

Cristianismo e performance no T.Occidental

O equivalente ao budismo oriental sería o cristianismo occidental. Ou para ser máis preciso: as dúas familias de relixións máis numerosas son as relixións do libro ou relixións abrahámicas (xudaísmo, cristianismo, islam...) e as relixións dharmicas (hinduismo, budismo, taoísmo...) Para entender a cultura occidental, por exemplo, para ler a Capela Sixtina ou a catedral de Santiago é preciso coñecer o cristianismo. Sucede o mesmo cos espectáculos, que fan parte da superestructura. Por outro lado, os fenómenos performativos orientais non son radicalmente diferentes dos occidentais.

En Galicia danse fenómenos performativos similares aos que estudaremos no T.O.

O teatro en España xurde cos ciclos do Corpus, da Pascua e do Nadal. Dos ciclos da Pascua temos o “Teatro de Pasión”, que aínda existe en moitas vilas galegas.

O Corpus será a grande festa, rito e celebración da Igrexa católica. En Redondela podemos ver danzas como a danza de espadas ou a penla, ritos como a procesión, as rocas ou a propia misa, festa coa moxiganga dos xigantes e cabezudos e a Coca, aparte da festa con orquestas propiamente dita. O Corpus foi unha celebración que impulsou o teatro en toda a área xeográfica católica. Máis información sobre o Corpus na páxina Ritos e eventos desta mesma web.

En Galicia podemos ver posesión e trance vinculado ás crenzas relixiosas e aos ritos exorcistas, en O Corpiño ou no San Campio. Sen sair de Pontevedra hai tres exorcistas autorizados polos obispos.

En definitiva, en Oriente non existe a dicotomía Rito / Espectáculo; (serio, transcendente) / (entretemento, un fin en si mesmo). Ou polo menos, non existe dun xeito tan marcado. En Occidente, nas culturas tradicionais coma a galega, tampouco existe unha liña que separe o serio do entretemento. 

Vemos ata o min 1:30:

Danza de espadas e Penlas:

Elementos da cultura pagana resignificados na Festa do Corpus. E voltos a resignificar no século XX.

Xigantes e Cabezudos:

Mascarada grotesca e alegórica. Festa popular que toma a forma de desfile.

min. 12:12 Danza de los enanos de La Palma. É unha dos actos da Festa da Virxe (Canarias). Outros son: Danza de Mascarones (comparsa de gigantes y cabezudos) La Pandorga (desfile de luminarias chinescas), Danza de Acróbatas (al ritmo de pasodoble), música, poesía, Danza de los Enanos, Carro Alegórico y Triunfal, bandas de música y grupos de cornetas y tambores, Diálogo entre el Castillo y la Nave, representado al paso de la procesión, Loa de Recibimiento , Procesión Nocturna, etc

Principios masculino e femenino

A nivel científico é obvia en Occidente a diferenciación entre o principio masculino e o principio feminino, ainda que a corrente dominante é a do Modelo Estándar das Ciencias Sociais (feminismo de xénero, postmodernismo, gran parte da socioloxía, etc) que afirma que todos os humanos teñen o mesmo potencial e que o único que os separa é a cultura, non a bioloxía. Por exemplo, nesta entrevista a un dos maiores especialistas en autismo, este afirma que os autistas responden a un perfil de masculinidade psicolóxica extrema, nun continuo estatístico entre os cerebros hipermasculinos e os cerebros hiperfemininos, sendo as características fundamentais dos cerebros masculino e feminino a sistematización e a empatía, respectivamente. En todo caso, os polos masculino e feminino non se refiren ao sexo, senón ás diferenzas individuais, xa que algúns nenos son atípicos polo seu sexo.

 

O patriarcado en Oriente

Outro aspecto que é común ás artes do espectáculo orientais son as cuestións relativas ao patriarcado, ou sexa, ao dominio do home na totalidade das relacións sociais, políticas e culturais. Ainda que este fenómeno dase tamén en Occidente (recordemos todo o que levamos visto nesta web sobre cuestións de xénero no teatro grego, no isabelino, no teatro de variedades, etc.), en Oriente  dase dun xeito máis marcado, polo menos no relativo ás Artes do Espectáculo. A día de hoxe existen xéneros como o kathakali e o teatro Noh no que son os homes os que fan de mulleres. Nalgúns xéneros teatrais nos que as performers son mulleres, como o Kabuki ou o Bharatanatyam, tradicionalmente estas eran prostitutas

É necesario poñer en contexto o fenómeno da prostitución en Oriente, xa que estamos a falar dun ámbito cultural diferente ao noso, que ao mesmo tempo garda certas similitudes con épocas pasadas en Occidente.

As devadasi na India

A prostitución sagrada é un concepto difícil de delimitar na historiografía, xa que non resulta fácil diferenciala de ritos sexuais non remunerados.

AS PROSTITUTAS SAGRADAS (concretamente as devadasi indias)

ACTUALIDADE: Aínda existen hoxendía (2015) unhas 330.000 devadasis ou prostitutas sagradas na India.

QUE SON: rapazas do sur da India que son consagradas ao templo nunha cerimonia similar ao matrimonio (cásase coa divinidade). Proceden de familias pobres e son reclutadas por proxenetas nos festivais relixiosos.

ARTES DO ESPECTÁCULO: En francés son coñecidas como bayaderas, do portugués balhadeira  (danzarina). As bailarinas do Bharatanatyam eran devadasi. En Europa, tamén se asociou tradicionalmente o traballo de actriz ao de prostituta, porque as actrices tiñan comportamentos liberais, porque manexaban diñeiro, e porque se movían libremente polo territorio.

A CUESTIÓN CULTURAL. A sexualidade, que é considerada polo cristianismo como algo impuro e que debe ter como único fin a reprodución, non obstante é considerada como algo espiritual na India e noutras culturas. De feito, a día de hoxe, séguese considerando que a relación con estas prostitutas purifica ao peregrino.

ESTATUS

Prostitución e espectáculo en Occidente

en Prostitución femenina y desorden social en el Mediterráneo antiguo. De las devotas de Venus a las meretrices. Autora: Rosa María Cid López

ENLACES: