Teatro Aplicado

Esquema de Tomás Motos, en https://www.postgradoteatroeducacion.com/master-en-teatro-aplicado/

Completar este tema co ppt Boal, que está na carpeta teorias teatrais/plani/2º cuad

Trazos do TA: Hibridación, intencionalidade e alteridade no TA

(En Tomás Motos, Domingo Ferrandis: Teatro aplicado. Teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia. Ed. Octaedro, 2015)

Hibridación e interdisciplinariedade

O teatro na educación, teatro popular, teatro do oprimido, teatro na educación para a saude, teatro para o desenvolvemento, teatro en prisions, teatro comunitario, teatro museo, etc. Todas estas formas e algunhas máis tiran proveito da investigación en filosofía, en ciencias sociais, en xeografía humana, en educación, en psicoloxía, en socioloxía e antropoloxía.

Intencionalidade

A súa intención é influir na actividade humana para formular asuntos e problemas que a comunidade precisa resolver. En todas as épocas houbo xente interesada no poder do teatro para influir no comportamento humano. Algunhas destas preocupacións na actualidade serían: a identidade, a nación, interculturalidade, sexualidade, corpo, ciudade, globalización, dereitos humanos, ética, política, inmigración, ecoloxía...

Alteridade

Alteridade no sentido de vocación de iren máis alá da corrente dominante do teatro, cara un universo teatral receptivo e sensible á xente común, aos entornos locais e aos asuntos que lles preocupan.

[CONTROVERSIA]

[Hibridación, intencionalidade e alteridade serían por tanto os trazos característicos do TA para Tomás Motos.

A práctica teatral do grupo Animalario (Javier Gutiérrez e outros), ou de Teatro Ensalle, tamén sería Teatro Aplicado, xa que eles suscriben totalmente estes presupostos]

Outros trazos caracteristicos

Outros trazos distintivos que marcan máis a diferenza son, ao noso modo de ver:

TEATRO COMO ARTE vs. TEATRO APLICADO

ENFOQUE: Resultado (experiencia estética) vs. Proceso (experiencia artística)

AXENTES: Profesionais (do teatro) vs. Non-profesionais do teatro (son profesionais do ensino, psicólogos, etc.)

PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN: Comercial (hai billeteira) vs. Social (non hai billeteira)

INTERESE, INTENCIÓN: Interese desinteresado do teatro como arte vs. interese explícito do TA

CUESTIÓN ARTÍSTICA (derivado do punto anterior): artístico vs. non-artístico

ALMA MATER: Aristóteles (xogo, catarse) vs. Platón (concepción moral e utilitaria)

ANTECEDENTES do TA: teatro nos colexios xesuítas, en Galicia desde 1558 cunha triple finalidade: didáctica (ensino do latín e da doctrina), moralizante e propagandística (dos políticos locais e máis da orden xesuítica); teatro medieval; ópera chinesa a partir de 1964; teatro escolar en todas as épocas; teatro político (Brecht, Piscator, o teatro na Guerra Civil española...)

En todos estes antecedentes a navalla de Ockham para reducir drásticamente a un os trazos diferenciais entre o Teatro como arte e o TA, aplícase coa cuestión da procedencia do diñeiro para producir e distribuir os espectáculos: se hai billeteira, os artistas non poderán aburrir ao seu público, e por tanto terán que acadar a excelencia, e os temas serán do seu máximo interese. Polo contrario, se non hai billeteira ou esta non é relevante, os cartos procederán íntegramente das institucións públicas, así como as propostas temáticas.

Apontamentos

Casos prácticos que coñecemos da nosa experiencia en Galicia:

 • Teatro Científico

 • Teatro para museos

 • Unidades didácticas para teatro (Ollomoltranvia, Teatro do Noroeste, Talía...), para narración oral, etc.

 • Proxectos de intervencion: TFG de Escola Municipal en Arzúa (Lidia), TFG sobre os titeres como recurso pedagóxico para PT (Cris), danzaterapia en O Pelouro, teatro en Alento, etc.

 • Cursiños específicos de teatro (commedia dell´arte, cámara, impro, clown, viewpoints, títeres...) para aficionados, escolares ou mixtos.

 • Cursiños de teatro como ferramenta psicolóxica ou social (Nekane e os arquetipos, os eneatipos, Tero e as entrevistas de traballo, etc.)

 • Animación á lectura (a través de institucións públicas ou de editoriais)

 • Aulas de teatro en institutos e colexios (imp. ser escenografo ou director)

 • A Escola Privada de Teatro: Marcos Grande.

 • Teatro e saúde: Vamos Teatro, pallaso de hospital, etc.

 • Coaching: aprender a falar en público, etc.

 • Dramatización do patrimonio: Reconquista en Vigo, Arribada en Baiona, etc.

 • Visitas teatralizadas: Os Quinquilláns.

 • Arteterapia con enfermos de psiquiatría

 • Verbatim

Algúns enlaces

VIDEO 40 min “El Teatro Aplicado” https://www.youtube.com/watch?

VIDEO 30 min UNED El teatro aplicado https://canal.uned.es/video/5a6f4938b1111f4b1c8b4573, https://www.youtube.com/watch?v=Kp2AZVHDT7M 4:30 e https://www.youtube.com/watch?v=OtAKmtkO1kA), https://www.youtube.com/watch?v=6LnQR5wgdPI

BLOG E WEB DO POSGRAO https://www.postgradoteatroeducacion.com/blog/

OUTRO BLOG https://otrosescenariosparaelteatro.wordpress.com/

YESES:http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-yeses/5052659/?

fbclid=IwAR03CDgINALC1tS8-8PGBNcUZBnhMIrSXMRoT_Zdb2-35Nf5FMzmgrgmrUQ