Aristóteles e o cinema

Xogos: relato aristotélico

Aprender a Improvisar es, ante todo, aprender a escribir. Para dominar  esta escritura dramática particular hay que conocer sus mecanismos" (Omar Argentino Galván)

STORY SPINE

Había unha vez___________

Que sempre______________

Ata que un día___________

E foi por iso que_________ xN

Ata que finalmente______

E desde enton_________

É a técnica que utiliza Pixar nos bocetos de guion das súas películas. Hai que manter o obxectivo e os protagonistas, dar xiros argumentais e manter as emocions do público. Neste enlace temos as 22 regras de Pixar.

5 EN FILEIRA

Un dos trazos que diferencian aos seres humanos dos demais bichos é que somos contadores de historias. Tentamos vincular uns sucesos con outros para darlles un sentido.

A vida para o resto dos animais é un presente continuo: non hai pasado nin futuro. Pero para nos non é así. Somos conscientes de que temos unha historia detrás, e tamén nos proxectamos no futuro. E necesitamos darlle sentido a isto.

Isto é o que fundamenta o noso traballo como contadores improvisados: a certeza de que está na nosa natureza o talento e a necesidade de enlazar uns acontecementos con outros e darlles un sentido.

É algo para o que todos nos estamos dotados, e ímolo ver agora.

Temos 5 narradores e cinco lugares nunha fileira onde colocarse. Cada narrador incorporase sucesivamente a un lugar do relato, e narra o que sucede nese momento.

E lembremos o que dixo Godard: "Unha historia debería ter principio, medio e final, pero non necesariamente nesa orde".

Variante 0: Flashback. Comezamos pola primeira escena, que é unha descrición: dun resacón, dunha velliña contando o naufraxio do Titanic, dunha charca de sangue... 

Variante 1: Expresionista. Relato aristotélico. Personaxes tipificados (caracterizanse polo seu papel social: o pai, o extranxeiro, o empresario, etc.). Temas: o demoníaco, o pervertido, o sexo (como violencia e frustración), a libertade. A escuras: empregando a luz dos móbiles.

Variante 2: Dadaísta. Cada actor ten a sua parte pensada de antemán.Tomamos un tema común anti todo: anti-guerra, anti-burguesía, anti-nacionalista, anti-museos, anti-materialismo.... Emprego de recursos visuais escenográficos, obxectuais, de vestiario. Gramelot. O teatro parécese a unha escultura que podemos modificar (Tadeusz Kantor: "son un dadaísta que fai chorar"). A provocación pola provocación, sen implicacións políticas ou estéticas (Tzara vs. Breton)

Variante 3: Simbolista. Relato aristotélico. A realidade é un bosque de simbolos. O misterioso. Extático. Ver previamente o simbolismo (que está a continuación)

Variante 4: Relato non-aristotélico. Eliximos un tema. Cada actor ten a sua parte (texto, acción, danza...) pensada de antemán, e incorporase nunha posición, non con intención de que teña coherencia a súa parte co resto do relato, senón para que teña coherencia rítmica ou musical.

Variante 5: Superaristotelico. Prantexamento, no e desenlace; anagnórese (por indicios, por deducción, porque o protagonista di a sua identidade, por recordos), lance patético.

Aristotelismo xaponés

O Jo Ha Kyu é un concepto do século XIV procedente do teatro Noh xaponés. 

A danza musical Bugaku por exemplo adóitase dividir en tres fases: un comezo tranquilo (jo) que rompe por un movemento contrastado (ha) que leva até un final intenso (kyu). Neste concepto vemos unha referencia clara á introdución, nó e desenlace que xa coñecemos por Aristóteles. Con todo, na forma que entenden este método en Xapón vai un pouco máis aló, xa que se aplica este método incesantemente. Zeami, mestre xaponés do Nô, definiu a famosa regra do Jo-Ha-Kyu deste xeito: división en tres movementos non só de toda a obra, senón de cada escena desta obra, de cada frase da escena e, ás veces mesmo, de cada palabra. Estes principios aplicanse hoxe en día ao manga.

O Jo-ha-kyû aplicase tanto na parte teatral coma nos segmentos da música e a danza. Inflúe tamén na forma en que o actor modula a intensidade, estilo e técnicas de interpretación durante unha obra. Jo é a parte introductoria da obra, ha é o desenvolvemento e kyû a conclusión: a obra comeza lentamente, crébase cara a unha velocidade mais rápida e diríxese cara a unha conclusión rápida. Unha obra esta normalmente composta de cinco seccións chamadas dan. O primeiro dan é jo, o tres do medio son ha e o dan final é kyû. En épocas posteriores o gran dramaturgo Chikamatsu Monzaemon adoptou este sistema para crear obras de monicreques coa estrutura jo-ha-kyû de cinco dan.

Naturalismo vs. simbolismo

Semellanzas entre Naturalismo e Simbolismo: 

A continuación temos unha comparativa das diferenzas:


Naturalismo
Simbolismo

Poesía representada. 

5min.

Interiores, de Maeterlinck (1895)

Orixinalmente escrita para marionetas. Sinopse: O home vello e o descoñecido aparecen fóra da casa. A familia pode ser vista dentro da cas polas xanelas. O home vello e o descoñecido argumentan sobre como informar a familia da morte dunha das fillas.

O tema principal do xogo é morte. Maeterlinck crea tensión ao contrastar a ansiedade dos personaxes no xardín coa serenidade e ignorancia da familia dentro da casa. Maeterlinck nunca aclara se a morte da moza fora un suicidio.

Espectáculo de 2º curso da Escola Salimov

41min. A través de diferentes cortes podemos apreciar que o movemento é mínimo.

Os cegos, de Maeterlinck (1890)

Os personaxes son: primeiro cego de nacemento, segundo cego, etc. a cega máis vella, o cego máis vello, a cega máis nova... Non teñen nomes propios.

Un "bosque do norte moi vello", nunha illa rodeada polo mar onde doce cegos esperan ao capelán do seu hospicio, que os levou ata alí. O cura fíxoos sentar en tocos de árbores e pedras e dilles que agarden ao seu regreso. Pero non volve. Cae a noite. Alguén ou algo se achega a eles na escuridade, os rolda, pero nunca entra en escena, permanece en silencio. 

Entre eles, sen que o saiban, no fondo da noite, xace o sacerdote, morto. E unha presenza misteriosa entre eles que non poden descifrar.

A Poética e o cinema

A Poética de Aristóteles non é unha teoría teatral, senón unha teoría do texto dramático. Pon o seu foco no guión, na fábula, no texto escrito. Non se ocupa do espectáculo, nin dos personaxes.

A Poética é unha teoría dramática tan perfecta que perdura a través do guión cinematográfico. A Poética sírvelle aos guionistas como manual (como paradigma). O paradigma é a estrutura do edificio do guión. No cine síguese esa estrutura marcada por Aristóteles, aínda que no cine o guión non é "un texto de ferro", como sucede no teatro. É un texto para ser reinterpretado polos diferentes departamentos e permanentemente modificado en función do espectáculo, da película. Cambian os diálogos ou desaparecen, pero non cambia a estrutura.

No guion cinematográfico e de serIes de televisión é habitual falar do paradigma. O paradigma do guion é a estructura aristotélica, que ten a súa orixe na Poética de Aristóteles. Syd Field no seu libro Manual do guionista afirma: "Canto máis explico e describo o paradigma, máis aprendo sobre o importante que é para o proceso de escribir un guion. O paradigma é un modelo, un exemplo, un esquema conceptual."

No cine é obvio que o guión so é unha parte da película. Unha parte importante, pero non menos importante que os efectos, os personaxes ou a música. Todos os equipos e departamentos que hai no cine manteñen un equilibrio na súa importancia, non hai uns que predominen sobre os outros. Non obstante, no teatro aristotélico o texto predomina sobre o resto dos elementos.

No guión cinematográfico o diálogo non é demasiado importante. Se se pode amosar algo que aparece no diálogo a través da accion ou da imaxe, sempre se escollerán estes recursos. Non se concibe o espectáculo como unha ilustración ou complemento do diálogo, ou como unha escenificación do mesmo.  

Eis outro paradoxo: O drama literario sen espectáculo non da producido a catarse. Neste sentido, Shakespeare non era aristotélico, nin tampouco o era o teatro medieval, nin o teatro barroco. Por este motivo J.A. Sanchez (Sanchez, 19) afirma que  "raramente se deu na historia do teatro unha traxedia como a que prefixaba Aristóteles". 

A defensa ilustrada da razón, e posteriormente o Naturalismo, inclinarán a balanza cara a posta rigorosa e fiel do texto por parte do director de escena, que aparece neste momento.

Pero simultáneamente dase nesta época un teatro popular de operetas, teatro de tramoia e music-hall no que o texto está en igualdade de importancia co resto dos elementos teatrais ou escénicos. Estes espectáculos servirán de modelo para o teatro post-aristotélico.

Robert McKee: O Guión

Algunhas das vintetantas citas de Aristóteles no coñecido manual O Guión, de Robert McKee:

Prantexamento, nó e desenlace

Video do analista e profesor Dany Campos. Ver enteiro: formula a estrutura aristotélica e mostra un exemplo con Barrio Sésamo.

Anagnórese no cine

5:40-7:00 Noción e tipos de anagnórese.

Ir parando os videos para ler os subtítulos previamente.

Poéticas preceptivas e moralizantes

Afirma Andrés Ales en Las nuevas poéticas: de Aristóteles a Robert McKee que "durante siglos pareció que las poéticas dormitaban al margen de la realidad o bien se circunscribían al entorno de la erudición moralizante (...); en el último siglo, sin embargo, la poética ha salido de la ranciedumbre de los Pincianos y Luzanes" e, continúa, o motivo desta vixencia das poéticas é a aparición do cine, da televisión e internet.

As poéticas que median entre Horacio e o século XX son preceptivas, escritas non por poetas ou dramaturgos senón por teólogos e filosofos da moral, salvo algunha excepción como Lope de Vega. Coa aparición do cine, as poéticas deixan de ter un obxectivo moralizante e pasan a ter o obxectivo de formar escritores e guionistas para o novo medio.

Poéticas do cine (historia das)

Fábula vs. Personaxe

"Para Egri no hay duda: "The inference is unmistakable: character creates plot, not viceversa" (1946:95). En defensa de su teoría, el húngaro se apoya en Ibsen (1946:32). Eric Bentley también recoge en su libro la célebre confesión del dramaturgo noruego: Antes de escribir la primera palabra tengo que tener ya al personaje en mi imaginación por entero". (en Andrés Ales)

Xogos de fábula e personaxe


Taboa comparativa da estrutura dramática en diferentes poéticas de cine, por Adrián Silisque

Poderosa Afrodita: mestura de cine e teatro grego

Sinopse

Lenny, un xudeu cronista deportivo, está infelizmente casado cunha galerista de arte chamada Amanda Sloan. Amanda suspira por ter un fillo adoptivo, algo do cal Lenny non está moi convencido. Finalmente ambos deciden adoptar un fillo, que resulta bastante listo e que impresiona excesivamente ao seu pai... Así que decide buscar as orixes do neno, convencido de que os pais deben ser uns auténticos xenios.

Para a súa sorpresa, Allen descobre finalmente que a nai do neno é unha prostituta que tamén se dedica as pelis porno baixo o pseudónimo de Judith Orgasmo con pelis tan casposas como "Á caza do coello".

Leslie é unha moza inculta, e os seus pais eran alcohólicos. Tampouco tivo mozo. Pero si que si sabe que ten un fillo dun pai descoñecido.

Lenny, desafiando a Deus, tenta facer de Leslie unha persoa máis acorde co que segundo el debería ser a nai biolóxica do seu fillo, pero este intento non acaba ben...

Leslie coñece por casualidade a un piloto de helicópteros co que emprenderá unha nova vida...

De feito, Leslie acaba de ser mamá dun neno que garda certo parecido cun tal Lenny...

Crono

3:23 ata o final

150-310 prólogo

535-700 Diálogo prota-coro

1816-1853 Destino. O coro advirte

2050-2200 Woody fala co corifeo

2201-2210 Coro

3733-3912 Casandra-mensaxeiro

5242-5340 Casandra

11306-11420 Coro canta e baila

11800-11951 Cego-casandra

12435-12500 Coro na orquestra

12500- fin Deus exmachina- tiresias


Bibliografía

Poéticas do cine: