Teoría Artes Escenicas

Neste apartado partiremos das Teorías do século XX e iremos cara atrás, xa que, por motivos obvios o alumnado coñece mellor o teatro actual que o anterior.