Digital Performance

Haikyu!!: modelo transmedia e multimedia

Este é un modelo interesante para entender os conceptos e taxonomías sobre o fenómeno transmedia e o espectáculo multimedia.

Chámaselle teatro 2.5D porque se sitúa entre a realidade 2D do manga, os animes e os videoxogos, e a realidade 3D do teatro. Máis de 100 animes ou mangas foron adaptados ó teatro 2.5D en menos de 3 anos. Coma o teatro xaponés tradicional, é teatro de pista, e utiliza recursos coma os biombos móbiles ou os kakuro (asistentes de escena).

Minutaxe Haikyuu!!

Os efectos de movemento, impacto e velocidade teñen o aspecto típico dos efectos de movemento do manga. Realízanse con mapping. 

As minutaxes non son relativas ao video que temos arriba, senón á peza completa que temos no drive HAE1CUAD (historia das artes do espectaculo 1)

Comezo: dous actores que recordan aos Kuroko do teatro Kabuki moven os obxectos lentamente, para crear a sensación de slow motion, e logo desaparecen de escena. 

3:48 Aqui temos unha muller interpretada por un home. E a continuación o coro épico sigue narrando. O coro cámbiao de vestiario.

9:00 O protagonista efectúa un salto que se realiza en cámara lenta e queda conxelado no aire varios segundos porque está sostido por kurokos.

10:35 Aparece unha pelota dirixida por control remoto.

11:55 Co video mapping recrease o espazo que se move e simula que se percorren distancias. E a continuación úsase de novo a proxección con forma de viñeta e máis un bocadillo con texto, coma se fose unha viñeta máis. Escenario xiratorio. Proxección de viñetas reais do manga no que se basa o espectáculo en interacción coas actores. 

14:18 a proxección simula pasar as páxinas do manga (2:10 no video de arriba)

18:55 Aquí a pelota voa manipulada por un actor. Aínda que se trata dunha historia de superación baseada no voley, o xeito de xogar é simbólico, sen pelota. Esta simbolización é interesante e pódena facer en boa medida porque se trata dun teatro e dunha tradición simbólica e épica.

20:50 Mimo: salta fronte ao muro

Taxonomía

Precursores: 9 Evenings (Theater and Engineering). Video. Entre o 13 e 23 de outubro de 1967 dez artistas experimentais, coa axuda de trinta científicos e técnicos dos Laboratorios Bell, reuníronse durante dez meses, grazas á invitación do enxeñeiro Billy Kluver, co único fin de experimentar sobre as relacións entre o teatro e as novas tecnoloxías. 


Cando falamos de digital performances podémonos referir a espectáculos...


Outros digital performances son: 

Conceptos

En Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos / Anxo Abuín González


Enlace a prezi, elaborado en 2019, sobre os creadores de teatro multimedia e transmedia en Galicia.

Complemento ao prezi anterior:

Hotel Modern (Influencia sobre Cinema Sticado)

Sobre Hotel MOdern 

Transcripción do encontro con Agrupación Sr. Serrano

Trazos característicos: 

Evolución do Sr. Serrano: ao primeiro a pantalla era un recurso (ainda que non habia pxes, senon performers), cambian pq:

[Se ben é certo que posteriormente a esta charla volveron a cambiar e montaron un espectáculo con 5-8 performers e 9-15 figurantes: Kingdom

Definen o que fan como cine en tempo real, ou mellor linguaxe audiovisual en tempo real. Eles din que o que fan é teatro, pq o fan en directo e contan unha historia. E a eles programannos en festivais de teatro.

Hai tres niveis: o pequeno (as maquetas), o tamaño natural (os performers) e o macro (a pantalla) que é onde se xuntan os dous niveis, na proxección. A pantalla é o que unifica todo o discurso.

As limitacións técnicas son moi creativas: todo tem que caber en tres maletas. (como Boadella)

As residencias artísticas tamén son moi creativas: unha residencia de 10 dias equivale a un mes de ensaios nun local. (cambio de paradigma)

O guión do espectáculo é realmente un guión técnico. Non literario nin storyboard. O dramaturgo é o técnico (dalgún xeito). O texto son os subtítulos que aparecerán, e en forma de subtítulos.

DRAMATURXIA

CAPAS

1 CAPTURA DE BIN Laden

2 Indios e vaqueros

3 Ahab

4 humor, bromas

ESPECIALIZACIÓN

Todos saben de todo, ainda que están especializados

ENTORNO TRANSMEDIA

A web está pensada para o programador, non para o publico.

DEREITOS DE AUTOR

Se alteran (editan) o orixinal non tem problema, porque e´unha utilización artística.

Partitura no min 35:10 

Clase Maxistral: Vivindo do fracaso

Agrupación Sr. Serrano ten un encontro con estudantes chilenos no que contan o seu oficio de dramaturgos multimedia. Moi interesante.

Percorrido e reflexión sobre todos os seus espectáculos e sobre a súa linguaxe