As Vangardas

As vangardas históricas:  Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo. 

Futurismo

Cronolóxicamente o futurismo italiano é o primeiro grupo vangardista europeo. O dinamismo enérxico, deportivo e belicista do futurismo foi visto como unha lectura de Nietzsche. Para atallar tal relación Marinetti non tardou en publicar un Manifesto (escribiu cincuenta e tantos manifestos) que constituía un rexeitamento da doutrina de Nietzsche en canto que este era un defensor do antigo: ”un pasadista que camiña polos cumes dos montes tesalios, cos pés desgraciadamente estorbados polos longos textos gregos”. 

O primeiro manifesto futurista, de Marinetti, foi publicado o 20 de febreiro de 1909 en Le Figaro: Exaltación da guerra, violencia, máquina e velocidade.

Abril 1909: estrea de Le Roi Bombance, de Marinetti, no teatro de l´Oeuvre. Sátira da revolución e a democracia. 

"Con «Le Roi Bombance» siamo di fronte ad una metafora gastronomica rabelaisiana, ispirata anche all' «Ubu Roi» di Jarry, e filosoficamente dettata da un pessimismo schopenhaueriano: in un castello si svolge una rivoluzione popolare, causata dalla fame, destinata a fallire; i rivoluzionari per fame infatti divorano il re ma finiscono per riportarlo in vita vomitandolo..." (Claudia Salaris, «Storia del Futurismo», Roma, Editori Riuniti, 1992; pag. 20).

Un antecedente do futurismo - como o propio Marinetti recoñece - é Ubu Roi. A primeira reacción relevante contra o realismo veu da man de Alfred Jarry, un alumno de secundaria que aos dezaseis anos (1889) escribiu una obra que, na súa primeira versión era un teatro de monicreques caricaturesco. O 11 de decembro de 1896, Alfred Jarry presenta a obra no Théâtre de l’Oeuvre de Lugné-Poë en París. É a primeira fenda aberta no teatro tradicional en nome do absurdo, do irrisorio e irracional.

O Futurismo foi o movemento que maior influencia tivo nas vangardas escénicas do século XX, comezando polos dadá e os surrealistas e ata o teatro posdramático, o teatro de obxectos e a digital performance. 

Ao mesmo tempo, o fascismo e o antifeminismo foron parte dos seus principios ideolóxicos declarados. A súa misoxinia levounos a prohibir que ningunha muller entrase a formar parte das súas filas.

Serate futuriste

Nas súas veladas (serate) os futuristas mesturaban o mítin político coa arte, a provocación e a propaganda.

Os futuristas escribían as obras ou guións breves (calcúlase que se escribiron máis de cincocentos), ensaiábanas, actuaban como actores, escenógrafos, declamadores, etc. A pesar da súa preparación, deixaban unha marxe para a improvisación, especialmente cando tiñan que responder aos ataques, moitas veces virulentos, do público. En realidade una representación futurista non se sabe como podía acabar, e a policía adoitaba estar preparada para actuar nesas veladas.

Nunha das veladas do teatro Verdi de Florencia, en 1913, choveulle a Marinetti tal cantidade de proxectís vexetais que este desafiou ao público dicindo: “Síntome coma un glorioso barco de guerra italiano nos Dardanelos, pero os turcos non apuntan ben”. Unha pataca doulle nun ollo. Carrá saltou: "Botade una idea en vez de patacas, imbéciles!”. E Marinetti exclamou: “Oh, que fermoso morrer cunha flor vermella abríndose nas túas tempas”. Un espectador ofrecéulle una pistola: “Adiante, suicídate”. E Marinetti colleu a pistola e contestou: “Pode que eu necesite una bala de chumbo, pero o que ti necesitas é una bala de merda”. Marinetti atacou posteriormente ao partido socialista e a batalla continuou polas rúas de Florencia e os futuristas dormiron esa noite na cadea.

1ª velada: 12 xaneiro 1910. Teatro Rosetti de Trieste (cidade fronteiriza fundamental en conflito austro-italiano). Protestas contra a tradición e comercialización da arte, encomios patrióticos ao militarismo e á guerra.

Futurismo e fascismo

Marinetti, antes e despois da 1ª Guerra Mundial estivo na cadea con Mussolini, a quen secundou en lista electoral en 1919 e a quen definiu como “maraviglioso temperamento futurista”. En 1920, antes da subida do fascismo ao poder, Marinetti alonxouse dese movemento político por darse conta de que era “pasadista” e tradicionalista, mesmo con tendencias vaticanas. Pero en 1923 reintegrouse no partido fascista e desempeñou varios cargos no goberno de Mussolini ata que morreu en 1944.

O fascismo no poder perdurou desde 1922 ata 1943.

O futurismo tentaba incidir en todos os aspectos da vida. Marinetti publicou tamén un libro de recetas futuristas, xa que consideraba que a dieta a base de pasta inducía á nostalxia e ao pesimismo.

Ver tamén este video: La Cocina Futurista

Teatro futurista

Manifesto do teatro de variedades. Outubro de 1913.

Marinetti admiraba o teatro de variedades por varias razóns. En primeiro lugar, porque “ten a sorte de non ter tradición, nin Mestres, nin dogma”; de feito, era precisamente a súa variedade –a mestura de acrobacias, cancións, danza, paiasos, maxia, etc.- o que a facía o modelo ideal para as performances futuristas. É un teatro fragmentario por definición. En segundo lugar, o teatro de variedades non tiña argumento (que Marinetti consideraba absolutamente innecesario) e tanto autores  coma actores e técnicos tentaban crear incesantemente elementos de asombro. Propón unha dramaturxia da imaxe. Ademais, o teatro de variedades obrigaba ao público a colaborar. Os happenings e máis as artes vivas tamén procurarán un espectador activo.

Manifesto da Declamación dinámica e sinóptica:

Balla: Macchina tipografica 1914.

Scenografia Futurista - I Balli Plastici di Fortunato Depero

Manifiesto sobre Danza futurista 1917

Coa Primeira Guerra Mundial (1914), o futurismo entró en crise. 

Así as cousas, en 1917 lanzan un Manifesto da danza futurista, propondo un corpo novo que buscaba a calidade mecánica do movemento. A obra é o propio corpo en estado de arte, que se constrúe a partir do movemento mecánico do corpo.

Este manifesto, cita a xeometría pura da danza libre en Isadora Duncan, Loie Fuller, Nijinski, e resaltan o labor de Diaghilev nos chamados Ballet Rusos, que modernizou os bailes folclóricos rusos.

min 1.08 en adiante

Giannina Censi 

No manifesto tamén aparecen guionizadas tres danzas que representan mecanismos de guerra: a danza da aviadora (simulando con contorsions o esforzo para facer voar o avión), a danza da metralladora e a danza do morteiro (como unha granada saíndo do canón).

Manifesto Teatro sintético futurista, 1915

"Sintético, é dicir, moi breve. Condensa nuns poucos minutos, nunhas poucas palabras e uns poucos xestos, innumerables situacións, sensibilidades, ideas, sensacións, feitos e símbolos".

Propostas: toda a obra de Shakespeare nun acto. Todas as traxedias gregas, francesas e italianas condensadas e mesturadas de maneira graciosa.

Simultaneidade e Improvisación.

Exemplos de teatro sintético

Algunhas destas obriñas-síntese parecen pequenos sainetes, na liña do teatro de humor absurdo, ao que sen dúbida preceden. Noutras, a historia é tan mínima que cabería calificalas de chistes escenificados. Xunto a estas obriñas, construídas sobre a palabra, existen outras máis interesantes nas que o diálogo, mínimo ou nulo, deixa paso a outras linguaxes escénicas. Trátase de auténticos actos sen palabras, corenta anos antes de Beckett.

PÉS, de Marinetti: "un pano ribeteado de negro debía levantarse até máis ou menos a altura do estómago dun home. O público só ve pernas en acción. Os actores deben tratar de dar a maior expresión ás actitudes e movementos das súas extremidades inferiores". 1915.

ESTÁN a CHEGAR, de Marinetti: nunha luxosa habitación un mordomo anuncia "están a chegar". Criados dispoñen cadeiras. Mordomo entraba e gritaba "Briccatirakamekame" e saía. Repetía. Os criados apretábanse nun recuncho mentres as cadeiras abandonaban a habitación.

Dramas de obxectos

A poética dramática do teatro obxectual que aparecerá a partir da segunda metade do século XX está xa neses dramas. 

Os obxectos resaltan escénicamente polos efectos sonoros, cinéticos e lumínicos, convertense en protagonistas da acción, relegando aos actores de carne e óso, ao papel de monicreques. Do drama de obxectos pasaron, sen o menor esforzo, ao drama de máquinas, especialmente desenvolvido no segundo período futurista, trala guerra mundial. Un exemplo elocuente desta modalidade constitúeo a obra de Ruggero Vasari, A angustia das máquinas, estreada en París en 1927.

O TEATRO ABSTRACTO.

Con este nome bautizaron una serie de sínteses plástico-sonoras. Depero, creou Cores, en 1916. Nesta síntese conflúen catro figuras xeométricas de plástico: ovoidal, poliédrica-triangular, puntiaguda e multiesférica. A dramaturxia está basada no movemento destas figuras e nas confluencias nelas de linguaxes luminosos e sonoros, estes últimos conformados por palabras sen significado. Inicialmente, cada figura emite un son por separado, que se prolonga no seu final; posteriormente actúan a dúo ata que un chifre anuncia o final da obra.

Ivo Pannacci, figurinista. Da 1:01 a 1:33 i bozzetti per lo spettacolo "angoscia delle macchine" di Ruggero Vasari (1926)

Actualidade do futurismo

 Algunhas das características do futurismo son sorprendentemente actuais (ano 2023):

Outros futurismos: o ruso, por exemplo

En 1912 Maiakovski, xunto con outros poetas e axitadores rusos imprimen un manifesto futurista: Labazada contra o gusto do público, no que afirman, por exemplo, que "Puskin, Dostoievski, Tolstoi, etc. deben ser tirados pola borda do vapor do Tempo Presente." Tamén en 1912 o grupo artístico de pintores “Rabo de burro” (unha broma sobre que os seus cadros pintábaos un burro co seu rabo) realiza unha única exposición futurista.

En 1913 estréase a ópera “Victoria sobre o sol”, con letra de Maiakowski e deseño de vestiario de Malevich (creador do suprematismo), no que unha banda de futuro-labregos propoñense conquistar o sol. 

Maiakovski puxo o seu talento ao servizo do poder político soviético, por exemplo no poema "Lenin". Paradoxalmente Lenin era conservador no artístico e en privado instaba a loitar contra o futurismo.

En Portugal, Alvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, ten algúns poemas futuristas.

Danza expresionista

A alemana Mary Wigman estudou con Dalcroze e con R. Laban, relacionouse estreitamente cos integrantes de Die Brücke e durante a Primeira Guerra Mundial participaría en Zurich nas veladas do Cabaret Voltaire que suporían a posta en marcha do dadaísmo

A influencia máis importante na Danza Moderna foi a da danza expresionista. A revolución artística das vangardas verifícase fundamentalmente nas artes plásticas e na danza, cambiandoa definitivamente creando unha nova linguaxe: a danza moderna, que é toda debedora da danza expresionista. 

É preciso facer referencia tamén aos Ballets Rusos (1909-1929) e como se deixaron impregnar polas vangardas artísticas.

Postaristotelismo en teatro e Postaristotelismo en danza

Bailar é coma estar posuido por unha forza que nos move e nos transforma. Para Nietzsche esa é tamén a esencia do teatro: en oposición a Diderot (O paradoxo do comediante), actuar non consiste en controlar conscientemente o noso corpo, senón en abandonarse ao fluxo da éxtase, da posesión.

Para Friedrich Nietzche, a danza como éxtase é o auténtico berce do teatro: "Y aquí está la cuna del drama. Pues su comienzo no consiste en que alguien se disfrace y quiera producir un engaño en otros; no, antes bien, en que el hombre esté fuera de sí y se crea a sí mismo transformado y hechizado. En el estado del 'hallarse-fuera-de-sÍ", en el éxtasis, ya no es menester dar más que un paso: no retornamos a nosotros mismos. Sino que ingresamos en otro ser, de tal modo que nos comportamos como seres transformados mágicamente". (O Nacemento da Traxedia).

Obviamente este concepto de teatro é moi pertinente para entender o teatro posmoderno (a partir da morte de Nietzsche) e posdramático, que é un teatro que hibrida danza e teatro.

Ainda que a Poética de Aristóteles se refire exclusivamente á traxedia grega, podemos extender a súa influencia á danza. De feito, a Poética de Aristóteles é un modelo tamén para todo o teatro occidental en xeral, e tamén para o cine e as series de televisión.

O postaristotelismo tivo o seu pai en Nietzsche, que avogaba por un teatro máis dancístico-musical, e por unha catarse referida á experiencia (e non ao mundo intelectual).

Postaristotelismo

DANZAPostaristotelismo

TEATRO

Asasino, esperanza das mulleres, de Kokoschka. 1909

Está considerado o primeiro drama expresionista. Representación no xardín do teatro Kunstschau de Viena.

Ensaiaron un día antes da estrea, improvisando sobre frases en papeliños. 

Construíron un escenario de cartón e táboas.  No centro de escenario había unha gran torre cunha porta de gaiola. 

Os actores andaban a gatas ao redor, estendendo brazos, arqueando as costas e realizando esaxeradas expresións faciais. Características de interpretación expresionista.

O home desgarra o vestido da muller. Esta atacábao cun coitelo. O sangue manaba. Tres homes enmascarados colocábano nun cadaleito e levantábano até a torre. Muller morría lenta e dramaticamente e Home Novo sobrevivía. 

Paul Hindemith compuxo unha ópera nun acto sobre este texto en 1919

Principios do teatro expresionista

Máis sobre expresionismo en escena: 

Film de Leopold Jessner. Foi director de cine, e fundamentalmente director de teatro. Montou un Ricardo III e un Hamlet ao xeito expresionista, entre outros. Era socialista e xudío.

min.0:31. O termo robot, que se traduce como traballos forzados apareceu por primeira vez na obra de teatro R.U.R (Robots Universales Rossum), escrita polo expresionista checo Karel Čapek.

Unha empresa constrúe androides que teñen o don de pensar. A pesar de ser creadas para axudar á humanidade, máis tarde estas máquinas entrarán en enfrontamento coa sociedade, iniciando unha revolución que acabará por destruír a humanidade.

Čapek decatouse de que creara unha versión moderna do lendario golem xudeu de Praga.

Dramaturgos expresionistas

Video sobre teatro expresionista. Pinchar min 9:09

Cine expresionista

A herdanza actual do cine expresionista

O Gabinete do doutor Caligari

M, O vampiro de Dusseldorf

Metropolis

Nosferatu

Dadaísmo

Dadá foi un movemento activista e nihilista de destrución das vellas tradicións. Dadá era anti todo: anti-guerra, anti-burguesía, anti-nacionalista, anti-establishment, anti-museos, anti-materialismo.

Xurde en Suíza, en 1914, xa que Suíza se convertera nun centro de refuxiados pacifistas de toda Europa. Alí encontráronse disidentes doutros ismos, como o expresionismo alemán, o futurismo italiano ou o cubismo francés. En 1916, en Zúric, un grupo de artistas instalaron nunha cervexaría un pequeno cabaré, o Cabaré Voltaire. Alí actuaban, e editaron a revista que levaría o nome de "Dada". Nova York, por esas mesmas datas tamén será refuxio de artistas como Marcel Duchamp, Francis Picabia e Man Ray. 

O dadaísmo desvirtuouse cando se converteu no movemento de moda do París de 1923.

Reportaxe moi completo 27 minutos, en inglés

Docu profesional 1h. Ata 2:30min

Poema dadaista (para facelo na aula habería que levar xornais e tesouras)

(da Scotland National Galleries) Refírese (entre outras cousas) ás orixes americanas de Dada e á mulleres dadaistas.

Dadá a prol da maxia cotiá

min 6:16 Dadaismo contra a racionalidade e a Ilustración. Contra o fatalismo económico e contra Kant que quería someter aos obxectos e á Natureza. 

Talking Heads cantando a letra de Hugo Ball

Hugo Ball: gadji beri bimba

gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori 

gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini 

gadji beri bin blassa glassala laula lonni cadorsu sassala bim 

gadjama tuffm i zimzalla binban  gligla wowolimai bin beri ban 

o katalominai rhinozerossola hopsamen laulitalomini hoooo 

gadjama rhinozerossola hopsamen 

bluku terullala blaulala loooo

zimzim urullala zimzim urullala zimzim zanzibar zimzalla zam 

elifantolim brussala bulomen brussala bulomen tromtata 

velo da bang band affalo purzamai affalo purzamai lengado tor 

gadjama bimbalo glandridi glassala zingtata pimpalo ögrögöööö 

viola laxato viola zimbrabim viola uli paluji malooo

tuffm im zimbrabim negramai bumbalo negramai bumbalo tuffm i zim 

gadjama bimbala oo beri gadjama gaga di gadjama affalo pinx 

gaga di bumbalo bumbalo gadjamen 

gaga di bling blong 

gaga blung

Man Ray

 Fotógrafo dadaísta e surrealista estadounidense que pasou a maior parte da sua carreira en París. 

Duchamp

Interesante o comezo do video no que se mostra fascinado polo cristal roto dunha das sús pezas: azar e arte

Surrealismo

Movemento artístico que promove o irracional e onírico a través da expresión automática do pensamento ou do subconsciente.

Breton, autor do primeiro manifesto surrealista en 1924, afirmou que o surrealismo era un movemento revolucionario, asociado a causas políticas como o comunismo e o anarquismo.

O termo surrealismo é empregado por vez primeira na obra de Apollinaire As tetas de Tiresias (1917) que se subtitula “Drama surrealista”. Este termo será adoptado posteriormente polo grupo de poetas formado por Bretón, Soupault, Aragon e Eluard que fundaron a revista Literatture en 1919 e que reciben a influencia do dadá: Manifesto surrealista (1924)

…surrealismo: puro automatismo psíquico, por medio do cal se intenta expresar, verbalmente ou por escrito, ou de calquera outro xeito, o proceso real do pensamento. O dictado do pensamento, libre de calquer control da razón, independente de preocupacións morais ou estéticas… (Bretón e Soupault)

Técnicas surrealistas

Crearon o cadáver exquisito, no que varios artistas debuxaban as distintas partes dunha figura ou dun texto sen ver o que fixera o anterior pasando o papel dobrado.

Outras técnicas empregadas no surrealismo foron o caligrama , Objet Trouvé , a cubomanía (min1:00), o soufflage, e outras. Unha lista completa de 31 técnicas aqui. Todas estas técnicas baseáronse no azar e na improvisación

Teatro surrealista

As tetas de Tiresias de Apollinaire (1917)

No video, ópera baseada na obra de teatro. Min 8:55.

Influencia de Jarry: O pobo de Zanzíbar representado por un só actor. Transexualidade: Terese córtase as tetas (dous globos, un azul e outro vermello) e convértese en Tiresias. Os apartes dícense por megáfono

Teatro ideal: Estrutura cicular con dous escenarios, un no medio e outro redeando ó público.

Parade de Jean Cocteau (1917) (Xesús González Gómez non o considera surrealista):

Representada polos Ballets Rusos de Diaghilev. Música de Erik Satie: inspirada en cancións populares e no jazz. Emprego de  ruídos de inspiración futurista. Escenografía e vestiario de Picasso

A representación recolle elementos do teatro de variedades e do circo. 

Os amantes da torre Eiffel (1921) de Jean Cocteau

Representada polos ballets Suédois

Escenografía de Irene Lagutt e vestiario de Jean Hugo. 

Dous actores vestidos de fonógrafos relataban a acción.

Relache de Picabia (1924)

Min. 2:00. Picabia é autor do texto e da escenografía. 

Música de Erik Satie

Os bailaríns fumaban sen parar. 

Había un telón de fondo con discos mecánicos que deslumbraban ó público ó reflexar a luz. 

No entreacto proxectouse a película entreacte de René Clair.

A psicoanálise como teoría explicativa 

A psicoanálise é unha teoría sobre os procesos inconscientes en relación á sexualidade,  e o seu reflexo no ámbito sociocultural.

Está considerada unha pseudociencia, pero tivo unha grande influencia nas artes.

Freud supón que os conflictos inconscientes involucran desexos e pulsións. Segúndo a súa teoría sobre, a sexualidade adulta é o resultado dun complexo proceso de desenvolvemento sexual que comeza na infancia, e se corresponde con distintas fases na relación do neno cos adultos, especialmente cos seus pais.

Psicanálise e surrealismo

O surrealismo aparece a partir da psicanálise. Defínese como "automatismo psíquico puro" que intenta expresar o funcionamento real do pensamento a partir do inconsciente e dos soños. Caracteristicas do surrealismo: resurxir da infancia, escritura automática,  irracionalismo...

A catarse en psicoloxía é un termo aplicado por primeira vez en 1895. O  proceso de catarse supón traer á nivel consciente as emocións reprimidas.

Nas películas de Woody Allen, a psicanálise é un tema recorrente. Tamén no cine clásico de Hollywood, nas pelïculas de Buñuel ou Hitchcock, e no Método do Actor´s Studio. Concretamente Lee Strasberg mesturou o sistema de Stanislavski xunto ao sistema do psicanálise. Strasberg traballaba mediante a improvisación, afondando nas experiencias e nas vivencias de cada persoa: é  aquí onde aparece a psicanálise.

Id, ego e superego

O Id é todo o que está presente ao nacer, preséntase de forma pura no noso inconsciente. Son os nosos impulsos ou pulsións máis primitiva: os sexuais e os agresivos. Son pulsións contrarias ás conductas da educación e da cultura. Funciona segundo o principio do pracer e ignora as esixencias da realidade.

O Superego é a parte que contrarresta o id. Simplificándoo poderiamos dicir que son as pautas morais impostas polos pais, que, se non son atendidas, farán que a persoa se sinta culpable. Son as conductas procedentes da educación e da cultura.

O ego tenta axeitar as demandas do id de acordo ao mundo externo, ao tempo que intenta atender ás esixencias do superego. Para defenderse das pulsións inaceptables do Id, o ego  desenvolve mecanismos de defensa:

Os papeis específicos que desempeñan as entidades id, ego e superego mestúranse en varios niveis. 

A personalidade consiste segundo este modelo en moitas forzas diversas nun conflito inevitable.

Existe o teatro abstracto?

ABSTRACCIÓN VS. NARRATURXIA

Hai quen di que non hai teatro abstracto, e así Nel Diago afirma que "La pintura, sin ir más lejos, ha pasado de la figuración a la abstracción. El teatro, en cambio, ha permanecido ajeno a esta revolución, aún no ha existido el teatro abstracto", para, a continuación afirmar que "existen experiencias muy localizadas: Kantor, Grotowski, Pina Bausch..., pero en general, sigue unido a la historia de unos personajes, a la narración". 

Por un lado temos os partidarios da "narraturxia" con Sanchis Sinisterra como representante principal en España ou, por exemplo, David Mamet como representante fora de España e polo outro os que defenden unha linguaxe propia para o teatro que transcenda o logocentrismo, ou sexa un teatro centrado nas ideas e na palabra. Sería unha linguaxe esta que fai fincapé na intuición, no automatismo, nas formas. 

TODA ARTE É ABSTRACCIÓN

Hai un nivel de abstracción en toda obra de teatro, que o propio Mamet recoñece: "Non podemos dicir que algunha técnica sexa máis correcta ca outra; as pinturas rupestres non son máis reais nin máis belas que as perspectivas de Caravaggio ou os firmamentos semiabstractos de Turner. Todas dependen de convencións", ou tamén "cando esiximos unha tradución racional e inmediatamente práctica dos rituais estamos a negar o seu poder e o seu propósito inconscientes, rexeitamos (...) o noso poder para tratar co abstracto”.

O TEATRO RELACIÓNASE CO CONCRETO 

Ao mesmo tempo, Jorge Lavelli nos di que "El teatro tiene que servir para algo, ¿no? Esa reflexión la tuve los diez años del Teatro de la Colina. No se puede entrar en lo puramente abstracto; la relación con la realidad es concreta." A nivel filosófico eu diría que se trata de xestionar un dobre compromiso, coa realidade social, cultural e política, e coa verdade transcendente, apelando a un nivel máis intuitivo.

J.A. Sánchez (ed.) en "La escena moderna” inclúe un longo capítulo titulado xustamente "teatro e abstracción". 

Xogos de dramatización vangardistas

Grafofonías

Morte das vangardas

A partir da Segunda Guerra Mundial foi evidente que o futuro xa non lles pertencía ás Vangardas. O capitalismo mudou en capitalismo post-industrial (sociedade de servizos, sociedade do espectáculo) e posteriormente en hipercapitalismo (hiperdesiguldade, hiperconcentración da propiedade privada e hipereconomía. Eliminación desde os anos 80 dos impuestos ás herdanzas). A verdadeira revolución estaba a darse no terreo da tecnoloxía e da globalización, e as innovacións formais dos bohemios eran e foran sempre un xogo de nenos.

¿Qué eran las imitaciones futuristas de la velocidad en los óleos comparadas con la velocidad real o incluso con poner una cámara cinematográfica en una locomotora, algo que estaba al alcance de cualquiera? ¿Qué eran los conciertos experimentales de composiciones modernas con sonidos electrónicos, que cualquier empresario sabía que resultaban letales para la taquilla, comparados con la música rock que había convertido el sonido electrónico en música para los millones?

(Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. B.A.: Crítica (Grijalbo Mondadori, S.A.), 1999, Capítulo XVII. VIDEO)

A arte de vangarda, antiburguesa e antiartística convertese en codiciadas pezas de arte pola sua exclusividade e o seu valor único. Teñen maís valor simbólico que o diñeiro e son un investimento seguro (en arte) por parte da oligarquía burguesa.

A posmodernidade que inauguraran as vangardas miraba cara o futuro, pero a posmodernidade que xurde a partir dos anos 1980 mira con nostalxía a ese pasado das vangardas. O propio concepto de vangarda inclue a noción de progreso nas artes: a vangarda son os que van diante, mostrando o camiño do futuro a conquistar. A partir de 1980, porén, o concepto de progreso non goza de moito prestixio. E o progreso das artes parece algo sen sentido.

E a vangarda faise cada vez máis ensimesmada, persoal, íntima, escéptica e apolítica.

Bibliografía futurista

El Futurismo: https://www.ccapitalia.net/?p=1574 

Proclama futurista a los españoles: https://www.ccapitalia.net/?p=1649 

La Machina di Luigi Russolo: https://www.ccapitalia.net/?cat=114

Manifiesto de los músicos futuristas: https://www.ccapitalia.net/?p=1523

El Arte de los Ruidos. Manifiesto Futurista: https://www.ccapitalia.net/?p=1536

RIQUER, M. de y VALVERDE, J.M., Historia de la liteatura universal (V.9), Madrid, Planeta 1994

MILICUA, J., Historia universal del arte (V,9), Madrid Planeta 1995

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, A., La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardia, Barcelona Akal 1999

OLIVA,C.,TORRES MONREAL,F.,Historia básica del arte escénico, Madrid, Paidós 2008

Giovanni Antonucci, Storia del teatro futurista, Roma, Edizioni Studium, 2005, ISBN 88-382-3980-0

Lia Lapini, Il teatro futurista italiano, Milano, Mursia, 1977, ISBN 88-425-1353-9

Fernando Maramai, F.T. Marinetti. Teatro e azione futurista, Udine, Campanotto, 2009, ISBN 88-456-1060-8

Mario Verdone, Teatro del tempo futurista, Roma, Lerici, 1969, SBN IT\ICCU\SBL\0352972

Gómez Menéndez, L. (2015). Procesos de Traducción del Teatro Sintético Futurista y su Didáctica. p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e, 2.http://www.p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?page_id=2342 
Bibliografía dadaísta e surrealista

    • Ball, Hugo. “La huída del tiempo (un diario)” Editorial Acantilado. Barcelona, 2005

    • González Gómez, Xesús. “Teatro e surrealismo” Ed. Laiovento.  Compostela, 1999

    • VVAA. “Duchamp” en “Los grandes genios del arte contemporáneo del s. XX” Biblioteca El Mundo. Milano, 2004

    • Elger Dietmar. “Dadaísmo” Ed. Taschen, diario El País, 2008

    • Cirlot, Lourdes y Joan-Ramón Triadó Tur.  “Las claves del dadaísmo: [cómo interpretarlo]”   Editorial Planeta, 1990. ISBN 84-320-9689-X

    • Ades, Dawn. “Dadá y surrealismo”. Barcelona, Labor, 1991

    • Hugnet, Georges. “La aventura dadá” Ediciones Jucar, Madrid, 1973

    • Behár, Henry. “Sobre teatro dada y surrealista” Barral editores, Barcelona, 1970