Reteatralización

Concepto

Reteatralización: Liberar ao teatro do "xugo da literatura e de todas as obrigas exteriores" que NON se fundamenten "na súa específica e pura norma artística". O lema de Fuchs en "A Revolución dos Teatros" (1909) era reteatralizar o teatro.

En España, Pérez de Ayala (1915) afirmaba que "a arte teatral, se ten que ver coa arte literaria, é ocasionalmente, mais non en virtude da súa propia natureza".

Tamén en España, Rivas Cherif se manifestaba contra o realismo e contra o naturalismo: "o teatro é unha arte de imaxinación, e non mera reproducción exemplar da máis triste vida cotiá"

Camiños para a reteatralización 

Sobre Craig, Appia, Meyerhold, Copeau, etc. hai máis información en páxinas específicas desta mesma web.

Dramaturgias de la Imagen de José Á Sánchez é a monografía da que tiramos moito do material que está a continuación. Contén capítulos cos suxestivos nomes de: Partituras, Artefactos, Perspectivas da Ebriedade, Memorias da Imaxe e Estratexias Contaminantes, entre outros

Michael Meredith, experto en Craig, explica aos estudantes a influencia deste na ópera actual e en War Horse

Teatro de imaxes, sen actores

Para distanciarse do naturalismo Craig pon en escena óperas barrocas. Todo o que nelas se trata é extracotián.

Craig propuña prescindir do actor pola súa incapacidade para prescindir da psicoloxia, que lle impide axeitarse ás propostas do director de escena.

A idea de crear un teatro de imaxes, que poda prescindir dos actores, conduciu a algunhas propostas mais ou menos utópicas: o ballet sen actores de Giacomo Balla, o teatro de marionetas de Prampolini, as escenografías articuladas de Kiesler.

Pelleas et Melisande: MAETERLINCK, Debussy e Bob Wilson. min 1

Simbolismo

Simbolismo: o onírico, as sombras, o misterioso. 

“Un director que entende todo o que fai, pode ser un bo director, pero non un gran director. Debe quedar algo na sombra. Un debe facer cousas que non sabe por que.” Robert Wilson

Expresionismo

Expresionismo: emprego de máscaras, escenografías deformadas, xestualidade distorsionada, o grotesco.

No carrusel adxunto temos:

Literarización

Literarización da escena: introdución de textos proxectados ou imprimidos en carteis. A día de hoxe está normalizado o emprego de subtítulos -ainda que non no teatro comercial-, algo que na época era inconcebible.

Brecht:  Arte revolucionario. 

COPEAU-VAJGANTOV 0:8-3:0

Modelo: Commedia dell ´arte

Copeau en Francia indaga nos modelos de Shakespeare e da Commedia dell´Arte. A mesma liña segue en Rusia Vajgantov. Tairov, coma Vajgantov, e en oposición ao naturalismo do mestre Stanislawski, non quere que o actor basee o seu traballo na reconstrucción da vivencia. O actor debe ser bailarín, clown, cantante, mimo e intérprete, recuperando a tradición do teatro popular e da comedia del arte.


Musicalización da escena

O ritmo é o principio constructivo da obra escénica (Appia, Fuchs).


O video ilustra os conceptos de ritmo, espazo e luz en APPIA

César Oliva: Caderno de dirección de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez

Partituras

A escritura escénica xa non se realiza en forma de drama (literatura teatral), senón de partitura.

Isto inaugura a tendencia de que a autoría da peza pase a ser do director e non do autor.

O propio Stanislavsky nos cadernos de dirección de As tres irmás recolle a estrutura de movementos, xesticulación, son, disposición física da escena. Nestes cadernos rara vez encontramos anotacions de tipo psicolóxico ou literario.

Max Reinhardt define o caderno de dirección como partitura. A atención está posta na composición, e non tanto na construcción psicolóxica. O determinante xa non é o literario, senón o espectacular. O seu modelo é o circo, aínda que non será quen de independizar a partitura respecto do drama.

Kandinsky: Todas as artes deben servir á comprensión total do mundo a través da «verdadeira arte monumental» (dun xeito similar á obra de arte total [Gesamtkunstwerk] de Wagner). Colaboración das diversas linguaxes sen que perdan especificidade. Rexeitamento da palabra. O actor como forma xeométrica ou como portador de luz e cor. A palabra: non significante senón para crear ambientes. Reflexións sobre o movemento natural e abstracción que anuncian a evolución da danza contemporánea e a súa interacción co teatro. TFG Kandinsky y su relación con las artes  escénicas 

Artefactos

Os títeres, os obxectos, as proxeccións, o corpo como obxecto.

Alfred Jarry (1896): Rompe co modelo aristotélico, destrúe a traxedia a través da farsa, o realismo psicolóxico burgués. 

Futurismo: o teatro de variedades permite a introducción de elementos alleos à tradición teatral. Destrucción da lóxica escénica. Teatro de obxectos (por exemplo: "As cadeiras")

Apollinaire: As tetas de Tiresias. Efecto de confusión entre actor-escenografía-obxecto.

Gilbert Clavel/Fortunato Depero: Presentan pezas p/ monicreques 

Prampolini e Casavola: combinación entre monicreques e figuras humanas.

min: 0:53. O grande medo á hora de improvisar é que saia á luz material do noso subconsciente (sobre todo sexual). Neste xogo empregan ruidos e teatro xestual. Non hai texto.

O subconsciente

Escritura automática (Vangardas expresionista e surrealista). Rebelión contra a lóxica e a a razón con respecto á sintaxe e á forma dramática.

Artaud: Propón “un teatro de experiencias e non un teatro de formas. As formas non deben ser contempladas, deben ser físicamente experimentadas”.

A procura da especificidade teatral remite ao físico. Este retorno ao físico despraza a asociación co literario.

Palabras: importantes como elementos sonoros e non pola súa gramaticalidade. Linguaxe que xorda na escena, sen pasar polas palabras.

A desorde da mímese e a catarse orixinais, das que Aristóteles quería fuxir por perigosas para a normalidade social, é xustamente o que propón Artaud.

Influencia do teatro oriental

Exemplo: estética xaponesa

Yūgen: Sutileza, belleza escondida, profundidad misteriosa, lo oculto. Implicar visualmente más sin enseñar el todo.

Un concepto que manexará Stanislawski propoñendo a contención aos actores.

Ma : El vacío, intervalo de espacio o de tiempo. El concepto de ma puede

encontrarse en los jardines zen. Ma no significa el espacio vacío que está en el fondo; el vacío es frecuentemente preparado para ser un punto focal y permite una sensación de energía o de movimiento. permite respirar y también revela los contrastes y el balance de la asimétria.

Es lo opuesto a la acumulación decorativa y barroca

Reteatralización. Rompimento da

clasificación das artes


Por otro lado , commedia dell’arte y el teatro oriental tienen

principios de base que se acercan : interpretación del actor que se

dirige al público , importancia del trabajo del cuerpo , papel de la

máscara , de la música .” , como explica Françoise Quillet en

L’Orient au Théâtre du Soleil


“Oriente , escribe , propone una escritura escénica que destruye la

clasificación estanca de las artes . Lo que seduce , es la técnica

teatral , el canto , la música , la estilización de gestos , de

maquillajes ; el principio de un lenguaje que es el de la creación de

un universo teatral en el extremo opuesto al realismo . Para el

artista occidental, que ha perdido sus tradiciones e intenta

reconstituirlas por medio de indagaciones librescas , como es el

caso para la commedia dell’arte , por ejemplo , resulta fascinante

el asistir directamente a espectáculos en los que se han

mantenido las tradiciones .”

3 Influencia do teatro oriental.pptx
2 reteatralización.pptx