Nome completo: Santiago Prego Cabeza (Vigo, 1.962)                            volver

Licenciado en Filosofía.

Cursos de interpretación entre otros con Ernesto Caballero, Paco Pino, Philippe Gaulier, Antonio Fava, Albert Boadella, Erik de Bont, Fabio Mangolini.

Fundador de las compañías Ollomol-teatro submarino y Ollomoltranvía.

TEATRO:

Como actor

Compañía                 Ano                 Espectáculos              Director

Escola Dramática Galega 1.987                        Mozart e Salieri                   Manuel Lourenzo

Escola Dramática Galega 1.987                        Nosferatu                            Manuel Lourenzo

Norberto di Giorno          1.988                        Otro Mundo                        Manuel Lourenzo

Falcatrua                          1.988                        Nun país tan lonxano         Esteban Losada

Centro Dramático Galego 1.988                        Espectros                            Manuel Lourenzo

Ollomol Teatro Submarino 1.989                        Moleques                           Marcos Orsi

Produccións do Noroeste  1.990                        Rei Lear                             Eduardo Alonso

Ollomol Teatro Submarino 1.991                        Fas e Nefas                        Juan Cejudo

Centro Dramático Galego  1.992                        Un soño de verán              Eduardo Alonso

Centro Dramático Galego  1.992                        Don Hamlet                       Ricard Salvat

Ollomoltranvía                   1.993                        Commedia                        Cándido Pazó

Ollomoltranvía                   1.994                        Raíñas de Pedra               Hélder Costa

Ollomoltranvía                   1.996                        O Rei Nú                           Cándido Pazó

Ollomoltranvía                   1.997                        Escola de Bufóns               Fabio Mangolini

Ollomoltranvía                   1.998                        Qui Pro Quo                      Evaristo Calvo

Produccións do Noroeste  1.998                        Mahagonny                       Eduardo Alonso

Ollomoltranvia                    2.000                       Ñiki-Ñaque                       Cándido Pazó

Ollomoltranvia                   2.001                        Policía                               Cándido Pazó

Bucanero                          2002                        Tres Notas                         Santi Prego

Santi Prego                       2002                       Monólogo do imbécil          Jose Prieto

Teatro do Atlántico           2002                       Pervertimento                     Xúlio Lago

Centro Dramático Galego   2003                        A Comedia do Gurgullo    Celso Parada

 

Como autor (en colaboración):

Ollomoltranvía                        1.998                        Qui Pro Quo

Caroza Teatro                        1999                        Os Palleiros

 

Como director:

Teatro Buratini                                                  1999       O Bosque animado

Teatro Buratini                                                  2000       O Pazo de Papel

Caroza Teatro                                                  1999        Os Palleiros 

General Producciones y Diseño (Codirección)  1999        Os Carros do Camiño            

General Producciones y Diseño (Codirección)   2000        sketchs para "Terra Mítica"

Trebellar                                                           2000        animación para a empresa R

Bucanero                                                          2001         Jansel e Pónsel                      

 Bucanero                                                          2002         Tres Notas 

 

volver